Παναγιώτης Κωνσταντώνης

Κοινωνικός Λειτουργός

 Έχει  σπουδάσει Κοινωνική Εργασία στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθηνών, όπου αποφοίτησε το 2007. Είναι ενεργός μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ).  Εργάζεται ως κοινωνικός λειτουργός τα τελευταία 13 χρόνια, με κύριο στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων.

Έχει εργαστεί σε διάφορα επαγγελματικά πεδία, όπως η υγεία, η ψυχική υγεία, το προσφυγικό ζήτημα, η συνηγορία. Η ενασχόλησή του με τα παραπάνω, του έδωσε τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τις ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού και μέσω εξειδικευμένων πλάνων δράσης, να επιδιώκει το βέλτιστο συμφέρον  του κάθε ατόμου και ομάδας ξεχωριστά.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και στο Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων  Αιγάλεω, συμβάλλοντας από την πλευρά του σε μια ολιστική προσέγγιση και παροχή ευρείας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εργαζομένων.