Νίκος Δρόσος

Είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και την καθοδήγηση σταδιοδρομίας. Εργάζεται στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού για περισσότερα από 20 χρόνια, έχοντας αναλάβει την εποπτεία, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διαφόρων διεθνών προγραμμάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Εργασιακή Ένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και της Ελληνικής Ένωσης για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (ΕΛΕΤΥΠΕ). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και την υποστηριζόμενη απασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.