Αντώνης Κορφιάτης

O κ Αντώνης Κορφιάτης εργάζεται ως σύμβουλος απασχόλησης στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω  της Π.Ε.Ψ.ΑΕ.Ε Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ενώ παράλληλα είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας(ECP).

Για είκοσι χρόνια εργάστηκε στον φορέα της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος μονάδων ψυχικής υγείας με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με ψυχική νόσο. Στα πλαίσια αυτά άσκησε την συμβουλευτική απασχόλησης για την επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Είναι εκπαιδευτής σε μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα προσωποκεντρικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενώ παράλληλα είναι και πιστοποιημένος επόπτης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η συμβουλευτική απασχόλησης τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Δημοσιεύσεις

Ι. Τσαμπαλάτη, Ν Δρόσος, Μ Κούρτογλου, Α Κορφιάτης(2021). Εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας covid 19. ΕΛΕΣΥΠ – Επιθεώρηση συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Τεύχ 124-125. Σελ 88-107 

Τζίκου Ε& Κορφιάτης Α(2012). Πρόγραμμα Αγωγής Κοινότητας στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Γαβριήλ,Ε& Μαστοράκη Ε& Κορφιάτης Α (2011). Ο ρόλος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή. Η συμβολή της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής Προσανατολισμού, τευχ 94-95,σελ 187-196.