Ευδοκία Μήτα

Eίναι Κοινωνική Λειτουργός με ειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Sane-system Attachment Narrative & Encephalon (Σύστημα, Συναισθηματικός δεσμός, Αφήγηση, Εγκέφαλος).

Επιπλέον έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του προγράμματος Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, παρέχοντας  υπηρεσίες σε ατομικό επίπεδο, αλλά και συντονίζοντας ψυχοκοινωνικές και  θεραπευτικές ομάδες.